کی بهتر از شما؟

آیا تا بحال توجه کرده اید:
در مقاطع آغازین تحصیل که والدین عموماً جوان بوده و برای آموزش فرزندانشان بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشاوره تحصیلی دارند، متاسفانه در اغلب مدارس یا کلاً مشاوره حضوری ندارند یا اینکه نقش مهمی برای او تعریف نشده است.
کتاب حاضر با هدف جلوگیری از اشتباهات والدین محترم در زمینه تحصیل فرزندان تالیف شده و به پاسخ دهی سوالات پدران و مادران عزیز در موضوعات مختلف آموزشی پرداخته است.
 
قطع کتاب : رقعی
صفحات    : 147 صفحه- رنگی
نویسنده    : علی هنرمند
قیمت       : 22.000 تومان
 


چاپ