کتاب کار علوم ششم

کتاب پیش روی شما به ارائه تمرینها و پرسشهای کتاب درس علوم ششم ابتدایی پرداخته و با زیباترین و ساده ترین پاسخها به کمک شما آمده است تا بعد از انجام تکالیف به این کتاب مراجعه کرده و از صحت پاسخگویی خود مطمئن شوید.
 
 
قطع کتاب : رحلی
صفحات    : 102 صفحه- رنگی
نویسنده    : الهام رضایی، مصطفی صالحی
قیمت       : 35.000 تومان
 


چاپ