برگزاری جلسات مشاوره حضوری

جلسه مشاوره حضوری دانش آموزان پایه ششم و نهم گروه B آموزشگاه های دخترانه و پسرانه در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ با حضور دکتر دانشور مدیریت آموزش موسسه رویش استعدادهای جوان (قیاس) برگزار شد.
اهم مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از: - افزایش انگیزه دانش آموزان جهت ارتقای وضعیت تحصیلی خویش و افزایش نمره در آزمون های آزمایشی پیش رو - نحوه تحلیل کارنامه و آشنایی با نمره خام، تراز و رتبه - آشنایی با نحوه محاسبه نمره خام (درصد) در آزمون های چهارگزینه ای استاندارد - آشنایی با نمره منفی و نحوه تاثیر آن در نمره خام (درصد)، رتبه و تراز - آموزش تکنیک ارتقای نمره خام و رتبه در آزمون توسط کاهش پاسخ های نادرست

 

چاپ