برگزاری نخستین جلسه کارگاه محاسبات سریع ریاضی کلاس های حضوری

برای موفقیت هرچه بیشتر در آزمون هایی نظیر آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، داوطلبان می بایست علاوه بر دانش کافی، مهارت ها و تکنیک های تخصصی را نیز آموزش ببینند.

به همین منظور و جهت افزایش سرعت عمل دانش آموزان در محاسبات ریاضی، نخستین جلسه کارگاه مذکور برای کلیه دانش آموزان پایه های ششم و نهم کلاس های حضوری آموزشگاه در روزهای پنج شنبه مورخ 1401/10/29 و جمعه مورخ 1401/10/30 در سالن اجتماعات دانشگاه تهران برگزار شد. در این کارگاه تکنیک های لازم جهت افزایش سرعت عمل دانش آموزان در چهار عملیات اصلی آموزش داده شد.


چاپ