برگزاری آزمون جامع مرحله پنجم گروه A و مرحله سوم گروه B و مرحله دوم گروه C

با سپری شدن بخشی از ترم زمستان کلاس های آمادگی آزمون ورودی مدارس برتر، آزمون های جامع شبیه سازی شده آزمون ورودی مدارس سمپاد برگزار شد.

با سپری شدن بخشی از ترم زمستان کلاس های آمادگی آزمون ورودی مدارس برتر، آزمون های جامع شبیه سازی شده آزمون ورودی مدارس سمپاد برای گروه های مختلف کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه، در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ سیزدهم و چهاردهم بهمن ماه به صورت حضوری (برای کلاس های حضوری) و آنلاین (برای کلاس های آنلاین) برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه های ششم و نهم آموزشگاه برگزار شد. نتایج این آزمون دوشنبه (برای پایه نهم) و سه شنبه (برای پایه ششم) مورخ هفدهم و هجدهم آذرماه، در سایت مشاهده نتایج آزمون ها، منتشر خواهد شد.


چاپ