آغاز فعالیت پیش دبستان و دبستان پسرانه قیاس

با سلام و تقدیم مهر و ادب و با توکل بر خدای همیشه مهربان ، با شوقی وصف ناپذیر و با افتخار ، آغاز فعالیت دبستان پسرانه مان در مجموعه مدارس قیاس را اعلام می نماییم و با سبدی از گل ، با رایحه عطر علم و عمل و با چهره هایی گشاده و قلب هایی امیدوار ، منتظر و میزبان حضور فرزندان عزیزمان هستیم .

 

 


چاپ