آغاز ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم و دهم مدارس تیزهوشان (سمپاد)

ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان و آزمون ورودی پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آغاز شد.

داوطلبان می توانند تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ با مراجعه به سایت my.medu.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


شرط شرکت در آزمون ورودی مدارس سمپاد برای هر یک از پایه ها به شرح زیر می باشد:


✔️شرط شرکت در آزمون ورودی پایه هفتم:

اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی جاری - کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و کسب مقباس خیلی خوب در تمامی دروس در نوبت اول پایه ششم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ همچنین شرکت دانش آموزان در آزمون با داشتن حداکثر یک مقیاس خوب در مجموع ارزشیابی نوبت دوم پایه پنجم و نوبت اول پایه ششم مجاز است. لازم به ذکر است که تربیت بدنی و شایستگی عمومی نیز جزو مواد درسی محسوب می شوند.
✔️شرط شرکت در آزمون ورودی پایه هفتم:

اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی جاری - کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و کسب مقباس خیلی خوب در تمامی دروس در نوبت اول پایه ششم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ همچنین شرکت دانش آموزان در آزمون با داشتن حداکثر یک مقیاس خوب در مجموع ارزشیابی نوبت دوم پایه پنجم و نوبت اول پایه ششم مجاز است. لازم به ذکر است که تربیت بدنی و شایستگی عمومی نیز جزو مواد درسی محسوب می شوند.


لازم به ذکر است که آزمون ورودی پایه هفتم، راس ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و آزمون پایه دهم مدارس سمپاد و نمونه دولتی راس ساعت ۸ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ برگزار خواهد شد.


چاپ