موفقیتها و افتخارات آموزشگاه قیاس

افتخارات آموزشگاه تخصصی قیاس

حضور کارشناسان و مسئولین قبلی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) به عنوان برنامه ریزان آموزشی در موسسه رویش استعدادهای جوان (قیاس)، استفاده از دبیران مجرب و باسابقه، اساتید مشترک با مدارس تیزهوشان و مولفین کتب آموزشی و کمک آموزشی و همچنین سابقه بلندمدت و تخصصی مجموعه قیاس در زمینه آماده سازی دانش آموزان مستعد جهت شرکت و موفقیت در آزمون های ورودی مدارس برتر و تیزهوشان، باعث شده همه ساله تعداد بسیاری از دانش آموزان این مجموعه در آزمون های مذکور، پر افتخار حاضر شده و قیاس را به عنوان یک مجموعه آموزشی کاملا موفق و تخصصی در این زمینه معرفی نمایند.

آیا می دانید در سال جاری


19% پذیرفته شدگان فرزانگان 5، از دانش آموزان قیاس هستند؟

20% پذیرفته شدگان علامه حلی 1، از دانش آموزان قیاس هستند؟

20% ظرفیت آزمون ورودی علامه حلی 6 را دانش آموزان قیاس تکمیل کرده اند؟

در مدرسه تیزهوشان فرزانگان8 از هر 3 نفر یک نفر دانش آموز قیاس اشت؟

با افتخار اعلام می کنیم که در زمینه قبولی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان (سمپاد) بی رقیب هستیم!