انتشار دفترچه سوالات آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۹ صبح در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار شد. می توانید دفترچه سوالات آزمون مذکور را در بخش زیرین این پیام دانلود نمایید.


چاپ