برگزاری سومین دوره کلاس های فوق برنامه و رایگان مرور و حل تمرین ریاضی و استعداد تحلیلی

با توجه به لزوم حل تمرین بیشتر و رفع مشکلات احتمالی درسی، سومین دوره کلاس های فوق برنامه و رایگان مرور و حل تمرین ریاضی و استعداد تحلیلی (هوش و خلاقیت) در طول هفته جاری از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ برگزار شد. در این کلاس ها به حل تمرین، رفع اشکال و جمع بندی مطالب آموخته شده پرداخته شد.
لازم به ذکر است که سلسله کلاس های فوق برنامه آموزشگاه قیاس صرفا برای دانش آموزان عضو مجموعه برگزار شده و شرکت در آنها کاملا رایگان می باشد. اطلاع رسانی کلاس های مذکور، صرفا در کانال آموزشگاه انجام می پذیرد.


چاپ